به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بندرعباس ادامه دا د و گفت: این دوره آموزشی توسط معاون سازمان آقای پیمان عالی زاده با ارائه نوضیحات درباره احساس مسئولیت مدیران بوستان ها آموزش داده شد.

ایشان خاطر نشان کردند که مدیران بوستان ها بر روی: نظارت و پیگیری مستمر مشکلات بوستان ها، نظارت بر نظافت بوستان ها، نظارت بر پیمکانکاران، نظارت بر ورود و خروج مسافران، راهنمایی مسافران، توزیع پرسشنامه، نیازسنجی حداکثر جمعیت مهمانان نوروزی در بوستان ها، نظارت بر عملکرد غرفه داران، همکاری با نیروی انتظامی و حفظ آرامش مهمانان نوروزی، جمع آوری دستفروشان متخلف در بوستان های اسکان و... از اهم دستور کار آنان می باشد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز در ادامه اظهار داشت: کلیه پرسنل سازمان در این ایام در شیفت های مختلف در محل بوستان ها حضور داشته و بر روند انجام امور نظارت کامل را دارند.

این مقام مسئول ابراز امیدواری نمود که با توجه به برنامه ریزی های بعمل آمده بتوانیم بهتر از سال های گذشته میزبانی خوب و شایسته ای برای گردشگران نوروزی شهر بندرعباس باشیم.