به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، روح اله وفاکیش گفت : در این شهرستان تاکنون 470 هزار هکتار طرح ممیزی مراتع  اجرا گردیده است و امسال هم اجرای این طرح را در 100 هزار هکتار از اراضی مرتعی را شروع نموده ایم .

وی افزود :  اجرای طرح ممیزی یک ضرورت برای اصلاح مراتع است ، که  با تعیین محدوده چرا، شناسایی تعداد دام منطقه و مدت زمان حضور دام در مرتع به هدف حفظ وحراست عرصه های طبیعی کمک می کند.

مهندس وفاکیش گفت : طرح ممیزی بیشتر در  راستای احصاء حق مراتع و مرتعدار فعالیت می کند  که در آن علاوه برحفظ مراتع به عنوان آثار و منابع ملی از چرای بی رویه دام و در نهایت فرسایش خاک نیز جلوگیری می شود.