به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ایرج بقایی پور افزود : از ابتدای آغاز طرح از طریق روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی ، صدا وسیما ، خبر گزاری ها ، روزنامه ها و تبلیغات محیطی اطلاع رسانی شده است .

وی تاکید کرد : با توجه به اینکه بخش عمده ای از کسانی که از طریق پشتیبانی جهاد سازندگی  به جبهه  اعزام شده اند در روستا می باشند نیاز است که مدیران جهاد شهرستان ها با همکاری بزرگان ومعتمدان روستاها وکمک گرفتن از دهیاری ها ایثارگران را شناسایی واقدام به نام نویسی آنها در طرح واگذاری سهام ایثارگران نمایند.

بقایی پور افزود : باید با برنامه ریزی مناسب وشناسایی ایثارگران در روستاها آمار ثبت نام شدگان را به 1هزار نفر افزایش دهیم.