به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در این نشست  مواردی همچون پرداخت به موقع اجاره بهاء،عوارض بندری،تامین هزینه های جاری و نیروی انسانی لازم،نگهدای تاسیسات بندری،تعمیر و بهسازی بندر،توسعه فضای سبز،فعالیت های آموزشی و ایمنی و دیگر موضاعت قید شده در قرارداد واگذاری مدیریت بنادر صیادی  مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است تعاونی های صیادی شهرستان بندر لنگه توانسته اند در طی دو سال گذشته رضایت مندی شیلات هرمزگان را به عنوان متولی بنادر صیادی شهرستان لنگه جذب کنند.