به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ حامد شکوهی گفت : در جهت انجام تعهدات پیش بینی شده طرح هفت در سطح استان توانستیم در این خصوص با هماهنگی صورت گرفته و میزان تعهد پیش بینی شده برای هر شهرستان در جهت انجام محورهای طرح هفت اقداماتی به قرار ذیل امجام دهیم :

1 – توسعه حفاظت مشارکتی : میزان حجم عملیات مصوب : 750000 هکتار و عملکرد آن : 512/360 هکتار می باشد.

2 – تثبیت مالکیت و کاداستر اراضی ملی و موات : میزان حجم عملیات 1050000 هکتار و عملکرد آن 144353 هکتار می باشد در ضمن 60000 هکتار کاداستری انجام و در ادارات ثبت اسناد و املاک در حال پیگیری می باشد.

3 – تشخیص ، تعیین حریم و کاداستر اراضی مستحدث : در تمامی سطح استان حریم اراضی ساحلی تعیین و در خصوص انجام آنها در سه پلاک شهرستان جاسک در حال پیگیری اخذ سند حریم می باشیم .

وی افزود : امیدواریم بتوانیم با همت و تلاش همکاران در سطح شهرستان ها در انجام تمامی تعهدات در بخش های مختلف طرح به نحو احسنت به سرانجام برسانیم.