به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، "سید فاضل حیدری بلوکی" با همراهی تعدادی از  کارشناسان ارشد اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان به منظور نظارت و بررسی میدانی تاسیس شعبه اقماری بستانو پارسیان و سایر مسائل و طرح های در حال اجرا به غربی ترین شهرستان این استان، سفر کرد.

حضور در نشست مشترک با "محمد رادمهر" فرماندار شهرستان پارسیان از جمله مهم ترین برنامه های این سفر بود.

حیدری بلوکی همچنین با رییس کانون بازنشستگان این شهر نیز دیدار و گفتگو کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان همچنین در بخش دیگری از برنامه های سفر خود از بخش های مختلف شعبه پارسیان بازدید بعمل آورد و نحوه ارائه خدمات به مردم و همچنین آخرین وضعیت اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب  و طرح ساختار نوین ارائه خدمات در این شعبه را مورد پایش و بررسی قرار داد.

وی همچنین با تعدادی از بیمه شدگان و مستمری بگیران مراجعه کننده به این شعبه از نزدیک گفتگو و در یک نشست صمیمی با کارکنان آن نیز شرکت کرد.