به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، خادم گفت: با توجه به شوری خاک شهربندرعباس، ارزش زیاد فضای سبز در این شهر، گسترش روز افزون شهر سازی و شهر گرایی و آپارتمان نشینی  و کمبود نیروی انسانی آموزش و تشویق شهروندان و بویژه کودکان و نوجوانان در حفظ و گسترش فضای سبز خانگی و شهری، آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه در برنامه کاری این سازمان قرار گرفته و تلاش می کنیم تا مشارکت آحاد جامعه را برای نگهداری فضای سبز موجود جلب نماییم که یکی از این اقشار تاثیرگذار دانش اموزان هستند.

خادم افزود: این سازمان آمادگی دارد تا با همکاری مدارس شهر به دانش آموزان آموزش کاشت گل های فصلی و درختان بومی را آموزش دهد.

به گفته وی کارشناسان مجرب و آموزش دیده این سازمان آموزش های لازم را به دانش آموزان ارائه می کنند  تا نگهداری و پرورش انواع درخت و درختچه و گل و گیاه را فرا بگیرند.

سازمان پارکها و فضای سبز در این مراسم ضمن تشکر از همکاری خوب دبستان شهید فرخی نژاد فراگیرشدن این طرح، 105 نفر دانش آموزان رسما با صدور کارت به عضویت طرح همیار فضای سبز در آمدند.

 

خادم  تاکید کرد: داشتن شهری سبز مستلزم داشتن شهروندی سبز بوده که امید است با همکاری و همراهی تمامی شهروندان شهر اخلاق بتوانیم در آینده ای نزدیک شهری سبز و زیبا داشته باشیم.