به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مهندس فرزاد افشاری‌نژاد در این نشست با اشاره به اهمیت امر آموزش پرسنل اظهار داشت: برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت حضوری می‌تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد به نحوی که می‌توان حجم قابل توجهی از دانش روز و اطلاعات لازم را به کارمندان طی این دوره‌ها منتقل و ارائه کرد.

وی با بیان اینکه در بعد آموزشی پژوهشی باید نیازها و ظرفیت‌ها را احصا و طبق آنها دوره‌ها و ابزار لازم آموزشی را فراهم آوریم ادامه داد: جا دارد برای اینکه به فرآیندهایی اثرگذار در بعد آموزشی برسیم با رویه‌ای درست و منطقی و با درک واقعیت‌ها؛ مولفه‌ها و عناصر لازم را برای افزایش تخصص و توان کارمندان فراهم آوریم.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان در ادامه بر استفاده از اساتید و مدرسان مجرب در دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی اداره کل ثبت احوال است