به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان: بر اساس این گزارش پس از مشاهده این پرنده مهاجر در حوضچه مواد نفتی و اطمینان از زنده بودن آن، با حضور نیروهای آتش نشانی، بلافاصله نسبت به خروج این فلامینگو اقدام و سپس کارهای لازم برای بهبود حال این پرنده انجام شد.

هر سال با شروع فصل پاییز و افزایش سرمای هوا، دسته فلامینگوها با پشت سرگذاشتن سرزمین های سرد شمالی و مناطق گرم آفریقایی به ساحل خلیج فارس مهاجرت می کنند.

بیشترین جمعیت فلامینگوها با 424 قطعه در پایگاه سرشماری خور تیاب میناب، بخشی از تالاب بین المللی شور- شیرین میناب دیده شده است.

در جهان 6 گونه فلامینگو وجود دارد که دو گونه فلامینگوی بزرگ و کوچک در آسیا و ایران یافت می شود.

مردابهای ساحلی کم عمق، سواحل گِلی، ماندابهای حاصل از طغیان دریاچه ها و باتلاقهای هرمزگان مهمترین زیستگاه فلامینگوها است.

هرمزگان بیش از 2 هزار کیلومتر نوار ساحلی و تالاب های بین جزر و مدی دارد.