به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، دکتر فخار افزود: فلج اطفال یک بیماری مسری است که با توجه به هم‌جواری کشور جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی از جمله افغانستان، پاکستان و عراق احتمال خطر ورود و چرخش مجدد ویروس وحشی فلج اطفال به کشورمان وجود دارد.

مسئول واحد بیماری های مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس در رابطه با اهداف این طرح تصریح کرد: آموزش به عموم در زمینه فواید واکسیناسیون فلج اطفال، دستیابی به پوشش ۱۰۰ درصدی ایمن‌سازی کودکان زیر ۵ سال ایرانی و مهاجر خارجی، متوقف کردن گردش ویروس فلج اطفال در مناطق مختلف و گزارش فوری فلج ناگهانی، از اهداف این طرح کشوری است.

امیدوار جعفری؛ کارشناس بیماری های مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس اظهار داشت: در این مرحله در سطح شهرستان 183 هزار و 85 خانوار بازدید شد و 76 هزار و 48 نفر کودک زیر 5 سال قطره فلج اطفال را دریافت کردند. این طرح توسط 499 تیم عملیاتی متشکل از پرسنل مرکز بهداشت، رابطین و داوطلبین سلامت در مدت زمان تعیین شده به منظور حفظ دستاوردهای برنامه ریشه‌کنی فلج اطفال در کشور انجام شد.

وی بیان کرد: با توجه به گروه هدف مشخص شده، پوشش خانوار بازدید شده به 102 درصد و پوشش کودکان زیر 5 سال واکسینه شده به 107 درصد رسید که مبین تلاش همه مسئولین و پرسنل و نیروهای داوطلب می باشد .