به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،مدیر عامل منطقه ویژه ضمن خوش آمد گویی و تشریح زیر ساخت های مهم این شرکت برای سرمایه گذاری گفت: تمام امتیازات مناطق ویژه، شامل معافیت گمرکی و خدمات ویژه برای سرمایه گذاران را فراهم کرده ایم. دکتر خلج طهرانی اضافه کرد: دسترسی به آب های آزاد، اتصال به را ه آهن سراسری،  زیر ساخت های آب ، برق و گاز با توجیه اقتصادی و عدم ریسک و همچنین قرار گرفتن در منطقه صنعتی، نزدیکی به صنایع معدنی و واحد های پالایشگاهی از دیگر مزیت های ویژه برای سرمایه گذاران در منطقه ویژه است. این مقام مسوول افزود: ظرفیت صادرات  بالا و وجود بازار داخلی، موجب شده است تا سرمایه گذاران کشورهای فرانسه، فنلاند، هند و چین و سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه پیشقدم شوند. دکتر خلج طهرانی از افق 1404 توسعه منطقه ویژه رونمایی کرد و ابراز نمود: در طرح جامع توسعه اسکله های منطقه ویژه با ایجاد 7 اسکله جدید، تعداد اسکله های این شرکت را به 10 سازه افزایش خواهیم داد.  بنابراین از سرمایه گذاران با پهن کردن فرش قرمز، استقبال می کنیم.

مدیر عامل شرکت مهندسی نفت وگاز لاوان نیز با ابراز خرسندی از وضعیت مطلوب منطقه ویژه  گفت: با توافقی که با سرمایه گذار ایتالیایی کرده ایم، تکنولوژی را در اختیار داریم و تصمیم داریم  در دو بخش پتروشیمی و پالایشگاهی و همچنین احداث آب شیرین کن 50 هزار متر مکعبی، سرمایه گذاری کنیم. مهندس سید شمس الدین مومنی افزود: برای ایجاد مخازن و ذخیره سازی 80 تا 90 هزار مترمکعب مواد پتروشیمی در فاز نخست، به 4 تا 5 هکتار زمین در نزدیکی اسکله و پالایشگاه نیاز داریم.  اما در فازهای بعدی که ظرفیت را به ذخیره 1 میلیون مترمکعب می رسانیم به 20 هکتار زمین نیاز هست. وی برای ایجاد آبشیرین کن با ظرفیت  هزار25 مترمکعب در فاز نخست و ارتقاء به 50 هزار مترمکعب نیز با توجیه های منطقی مهندس نجیبی و مهندس محبی در نشست و بازدید نخست نظر مساعدی داشت.

در ادامه این نشست به اتفاق هیات همراه از اسکله های منطقه ویژه، ایستگاه پمپاژ، سایت میانی، سایت شمالی و زیر ساخت های منطقه ویژه  بازدید کردند.