به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،در این جلسه مدیر کل ثبت اسناد و املاک ضمن خوش آمد گویی ، گزارش مبسوطی از عملکرد اداره کل ثبت استان ارائه نمود آقای سید مهدی هاشمی در خصوص وضعیت عمرانی پروژه های ساختمان های ادارات زیرمجموعه اداره کل ثبت اظهار نمود اعتبار پروژه های عمرانی در سطح استان از وضع مطلوبی برخوردار نیست و در خصوص تخصیص اعتبار جهت ساخت ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانهای سیریک و بشاگرد با آقای ذوالقدر گفتگو نمود.

آقای ذوالقدر ضمن تشکر از مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان و همکاران ایشان ، در این خصوص قول مساعدت و همکاری داد در پایان این دیدار آقای ذوالقدر از دوایر و قستمهای مختلف اداره کل ثبت اسناد و املاک استان دیدار نمود.