به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان ؛ پرویز هاشمی پور، رئیس کمیته امداد منطقه سه بندرعباس در ارتباط با شرایط دریافت وام های اشتغال این نهاد توسط مددجویان گفت : سرپرستان خانوار و فرزند مددجوی تحت حمایت و مددجویان تک و چندخدمتی از این وام ها بهره مند می شوند که بر این اساس ۱۴۳ فقره وام خوداشتغالی و ۳۴ مشاغل خانگی به مددجویان و مجریان طرح های خوداشتغالی منطقه سه بندرعباس در ۹ ماهه امسال پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد به دنبال کاهش وابستگی مددجویان به این نهاد و توانمندسازی خانواده‌ها است، افزود: ۱۷۷ فقره وام خوداشتغالی و مشاغل خانگی در طرح های کارانگیزی، توان افزایی ، خودکفایی ، کارآفرینی و تبدیلی ، تکمیلی و توسعه ای با تنوع مشاغلی همچون صنفی صنعتی ، خدمات و دامداری،حمل نقل روستایی و کشاورزی با اعتباری بالغ بر۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به نیازمندان پرداخت شده است.

 وی اظهار کرد:   ۱۴۳فقره وام خوداشتغالی و ۳۴ فقره وام مشاغل خانگی از محل تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و مابقی آن از محل اعتبارات امدادی به نیازمندان پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد منطقه سه بندرعباس تصریح کرد : بیشترین تعداد وام اشتغال در طرح خودکفایی با ۱۴۳ فقره و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال به نیازمندان پرداخت شده است و طرح های توان افزایی با ۳۴ فقره به مبلغ دو  میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال ، طرح های تبدیلی ، تکمیلی و توسعه ای با ۳۴ فقره به مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و کارانگیزی با ۵۴ فقره به مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال بوده است .

هاشمی پور خاطرنشان کرد:پیش بینی شده تاپایان سال جاری بتوانیم برای ۲۱۲ نفر از مددجویان شغل ایجاد کنیم که ۳۰ درصد از این میزان مشاغل خانگی هستند.

رئیس کمیته امدادمنطقه سه بندرعباس ادامه داد: کل اعتباراختصاص داده شده به این نهاد درشهرستان مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۱۴میلیارد ریال جذب شده است که بیشترین اعتبار را بانک ملی پرداخت کرده است.