به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ علی الهیاری مدیر کل کمیته امداد استان هرمزگان با بیان اینکه جایگاه مددکاری ، جایگاه متفاوت و اهمیت بالایی دارد گفت : مددکار محور بودن یعنی همه کارها و خدمات امداد که به مددجویان ارائه میدهد باید با نظر و تایید مددکار صورت پذیرد ، مددکار باید تشخیص محور باشد.

الهیاری رویکرد مهم مددکار را در مصاحبه ، معاینه ، تشخیص و تجویز بیان کرد و افزود : یک مددکار باید تمام سرفصل های کار امداد را ریز به ریز بداند .

مدیر کل کمیته امداد استان هرمزگان در جمع معاونین ، اشتغال ، حمایت ، مشارکت های مردمی ، اداری و مالی و مددکاران از روند ارائه خدمات این نهاد گفت و ادامه داد : باید به دنبال شناسایی ظرفیت های خوب شهرستان و بهره برداری برای خدمت بیشتر به نیازمندان در سه رویکرد محوری اشتغال ، فرهنگی و تحصیلی ، مسکن ، توسعه مشارکت های مردمی باشیم .

شایسته ذکر است در این جلسه مددکاران و کارشناسان امداد میناب موانع و چالشهای کار را مطرح کردند .