به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمد بدرقه ضمن تشریح جزئیات دقیق و واقعی یک پرونده بزرگ که علیه شهرداری طرح دعوا شده بود، اظهار کرد: محکومیت 78 میلیاردی شهرداری کذب است، چند سال قبل، یک شرکت از طریق دستگاه‌های دیگر، یک قطعه زمین در نوار ساحل شرقی بندرعباس در اختیار گرفت و مطابق آن درخواست صدور پروانه ساختمانی را به شهرداری ارایه کرد.

وی افزود: با توجه به حساسیت ساحل و لزوم اخذ مجوزات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی دیگر مانند محیط زیست، آب منطقه‌ای و غیره، از سوی شهرداری به متقاضی اعلام می‌شود که صدور پروانه منوط به ارایه مجوزات مذکور است و از آنجا که این شرکت هیچ گونه مجوزی در این زمینه اخذ نکرده بود، بدنبال عدم صدور پروانه ساختمانی، در سال 91 علیه شهرداری بندرعباس در دیوان عدالت اداری طرح دعوا می‌کند.

مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس با تأکید بر اینکه این شکایت و رأی صادره به زیان شهرداری، در این دوره مدیریتی نبوده اما در دوره کنونی پیگیری‌های خوبی در خصوص آن صورت گرفت تا به سرانجام منصفانه برسد، خاطرنشان کرد: بدنبال این شکایت علیه شهرداری بندرعباس، رأی صادره مبنی بر این بوده که شهرداری باید مجوزات لازم که همان پروانه ساختمانی است را، صادر کند و مطابق همین رأی، شرکت مذکور در دادگاه حقوقی شهرستان بندرعباس نیز علیه شهرداری بندرعباس، طرح دعوا می‌کند.

بدرقه با بیان اینکه این پرونده در سیر مراحل مختلف، دچار فراز و فرودهای زیادی بوده است، در ادامه سخنانش با اشاره به اخباری که به ناحق و یکطرفه، بدون در نظر گرفتن منافع شهر و شهروندان علیه شهرداری، شهردار و اداره حقوقی شهرداری بندرعباس منتشر شد، و در آن بر ضعف بخش حقوقی شهرداری به صورت کلی و همچنین شکست شهرداری در این پرونده حقوقی اشاره شده بود، تصریح کرد: بعضی از افراد در مصاحبه‌ای که با یک سایت خبری داشته‌اند، اعلام نموده که شهرداری در پرونده فوق محکوم به پرداخت مبلغ 78 میلیارد تومان شده و این در حالی است که این رأی به نفع شهرداری صادر شد.

وی با بیان اینکه متأسفانه برخی جزئیات این پرونده، البته نادرست از لحاظ گفته‌ها و طبیعتاً با توجه به عدم صدور رأی قطعی، نادرست از نظر کلیت اعلام پرونده، مطرح شده است، گفت: در آن برهه زمانی، پاسخ به آن اظهارات میسر نبود، زیرا رأی قطعی نبوده است!

بدرقه با تأکید بر اینکه این رأی صادر شده قطعیت دارد، افزود: از تمامی دستگاه‌ها، مدیران و اشخاصی که در به سرانجام رسیدن عادلانه این پرونده تلاش کرده و از حقوق بیت‌المال و شهروندان بندرعباس دفاع کردند، صمیمانه تشکر می‌شود و امیدواریم در سایر موارد نیز به همین جدیت از حق مردم دفاع شود.

وی با اظهار اینکه به نتیجه رسیدن پرونده‌ای با این درجه در شهرداری بندرعباس بی‌سابقه بوده است، تأکید کرد: تیم حقوقی مدیریت حقوقی شهرداری نیز در این پرونده از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند که با توجه به رأی صادره و دفاع از حقوق مسلم شهروندان، انگیزه بیشتری برای تداوم فعالیت در سایر پرونده‌ها دارند.