به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، سید مسلم دریا نورد روز سه شنبه اعلام کرد: هدف مهم طرح ملی کاشف، پرورش کارآفرینی و بالابردن خلاقیت، اعتماد بنفس، استقلال طلبی و خودباوری در دانش آموزان است.
وی ادامه داد: دو مورد دست سازه های دانش آموزان کاشفی منطقه شهاب جزیره قشم شامل جا مدادی و جا سوییچی با طرح کاشف از طرف انجمن مرکزی کاشف در تهران پذیرفته شده و برای هر یک از این دو نمونه ۵۰ عدد سفارش داده شد.
مدیرآموزش و پرورش بخش شهاب قشم گفت: این نمونه ها به دانش آموزان کاشفی مناطق دیگر هدیه داده می شود و یک نمونه از جامدادی در ابعاد بزرگ هم از طرف دفتر کاشف خریداری شده که در جمعه بازار دانش آموزی به عنوان قاب سر در ورودی در دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران و برج میلاد نصب می گردد که موجبات  افتخار ما در منطقه شهاب است.
وی یادآور شد: این هنر دانش آموزان بخش شهاب جزیره قشم به عنوان لگوی جمعه بازار در سایت استفاده شده است.
دریا نورد گفت: طرح جامدادی پذیرش شده در انجمن کاشف کار دانش آموز شکوفه راضی  و  طرح جاکلیدی هم توسط ریحانه خاکروبی با مربی گری زینب اسلامی به این انجمن ارائه شده بود.