به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مهندس عباس حریرنیا مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان با اعلام این خبر افزود: با مساعدت های شرکت توزیع نیروی برق نصب انشعاب پروژه های تکمیل شده مسکن مهر به سرعت انجام خواهد شد.
به گفته وی، با نصب انشعاب واحدهای تکمیل شده مسکن مهر، فرایند تحویل واحدها به متقاضی آغاز خواهد شد.
 
وی همچنین با قدردانی از مهندس ذاکری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان و مهندس حیدری معاون شرکت توزیع نیروی برق ابراز امیدواری کرد، تعامل طرفین زمینه اسکان متقاضیان به سرعت انجام شود.