به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ایرج بیت اللهی  در جمع مدیران منطقه فین  افزود: برای تحقق اهداف تعیین شده در بحث پوشش فراگیر تحصیلی ، با محوریت عدالت آموزشی همه ظرفیت ها باید پای کار بیاید و مسوولان در شهرستان ها و مناطق تنها به امکانات و منابع آموزش و پرورش اکتفا نکنند.

وی ادامه داد:برای اینکه بتوانیم نتایج کارآمدی نظام آموزشی را در همه ابعاد توسعه داشته باشیم باید به دوره ابتدایی توجه ویژه ای نماییم.

وی تاکید کرد: برای دستیبابی به اهداف متعالی دوره ابتدایی، با تکیه برخرد جمعی، از نظرات کارشناسان زبده و متخصصان امر تعلیم و تربیت استفاده خواهیم کرد که امیدواریم بتوانیم در دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین به عنوان یک الگوی موفق گام های موثری را برداریم .

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان اضافه کرد: برنامه ریزی مبتنی بر پژوهش ، توسعه یادگیری الکترونیک و استفاده هوشمندانه از فناوری های نوین که جز طرح های اصلی وزارت آموزش و پرورش قرار دارند با رویکرد علمی ، عملی و هدفمند در حال اجرا هستند که امیدواریم با تجربه کارشناسان و معلمان متعهد بتوانیم شاخص های آموزشی را ارتقا دهیم.