به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، اصغر بهرامی سعادت آبادی مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک بندرعباس ، از بازدید دانش هاشمی پور، مدیر کل آموزش وپرورش استان هرمزگان ازهنرستان فنی شهید رجایی خبر داد.

وی با بیان این خبر تصریح کرد : طی این بازدید، مشکلات ساختمان جدید آموزشی وتجهیزات  کارگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه حمایت از مدارس  در تمام زمینه ها از اولویت های همیشگی آموزش وپرورش است افزود: با بررسی مشکلات مدارس از نزدیک ،خواهیم توانست راه کارهای عملی تری رادر راستای بهبود اوضاع ارائه کنیم.

اصغر بهرامی سعادت آبادی خاطر نشان کرد : هنرستان فنی شهید رجایی بزرگترین هنرستان استان می باشد ودراین مکان اموزشی،  400نفر هنرجو و 58 نفر هنرآموز در گرایش  مکانیک ،ساخت وتولید ، برق ، الکترونیک و عمران مشغول به تحصیل وکارند.

مدیر این ناحیه آموزشی همچنین یادآورشد : در جهت رفع مسائل اقتصادی مراکز آموزشی اقداماتی از قبیل تولیدی کردن هنرستان  ها واختصاص بخشی از فضاهای بلا استفاده ی آموزشی به تجاری صورت پذیرفته است.