به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،عبدالرحیم حیدری تبار معاون توانبخشی بهزیستی استان هدف این طرح را گسترش چتر حمایتی و خدمات توانبخشی مراقبتی به فرد معلول دانست و گفت : با برگزاری دوره آموزشی سرفصل های آموزشی مانند : نحوه آموزش مهارتهای روزانه به معلول ، آموزش مفاهیم اولیه به معلولین ، کمکهای اولیه ، تغذیه معلولین و مراقبتهای روانی معلولین آموزش داده می شود .

یادآوری می شود تعداد 35 نفر از اعضای خانواده معلولین جسمی ، ذهنی ، و روانی بندرجاسک بصورت پایلوت زیر پوشش طرح مراقبت معلول توسط فرد خانواده قرار دارند.