به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، هادی خانی رییس سازمان حراست کل کشور در این لوح با اشاره به بازدید انجام شده از منطقه آزاد کیش، ضمن ابراز رضایت از خدمات ارزشمند انجام شده، از عملکرد علیرضا ایزدبخش مشاور و مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد کیش و کارکنان این بخش تقدیر کرد.

در این لوح تقدیر هادی خانی همکاری و تلاش مدیرکل و کارکنان حراست سازمان منطقه آزاد کیش را در جهت ایفای وظایف سازمانی، تعامل با مجموعه همکاران و تسهیل در جهت بهبود محیط، اقدامی شایسته ارزیابی کرده و برای خدمتگزاران خدوم حراست سازمان منطقه آزاد کیش پیروزی و موفقیت از درگاه خداوند متعال مسئلت کرده است.