به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمد مهترپور افزود: شرکت کنندگان در این آزمون که دعوت به مصاحبه شده بودند می توانند با مراجعه به سایت www.sanjesh.org کارنامه نهایی خود را دریافت و در صورت قبولی، با در دست داشتن کارنامه خود جهت طی مراحل استخدام به اداره آموزش و پرورش منطقه قبولی خود مراجعه نمایند.

این مسئول اضافه کرد: برای آن دسته از داوطلبانی که فرایند پذیرش رشته شغل محل آن ها هنوز تکمیل نگردیده است؛ نتایج نهایی پس از تکمیل فرایند اعلام خواهد شد.

مهترپور همچنین گفت: این استخدام ها صرفا در چارچوب آزمون یاد شده است و آموزش و پرورش خارج از آن مجاز به جذب نیرو نیست.