به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،موسی دادی زاده ،هدایت تحصیلی را یک فرآیند در راستای کمک مشاوره ای به دانش آموز در راستای انتخاب رشته مناسب دانست .

وی افزود: اگر به دانش آموزان خدمات مشاوره ای داده می شود به این دلیل است که استعداد ها ،حرفه ها ،رشته ها وشاخه های مورد نیاز جامعه را بشناسد و آگاهانه رشته تحصیلی متناسب با شخصیت خود را می شناسد و انتخاب می نماید.

دادی زاده با اشاره به نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه اظهار داشت:ایجاد زمینه برای تناسب تحصیل با شغل آینده و مناسب نیاز جامعه و همچنین فرهنگ سازی در گرایش به برخی از رشته های می تواند در کاهش این بیکاری موثر باشد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان در ادامه با اشاره به نقش سوابق تحصیلی دانش آموزان در انتخاب رشته گفت: از ۱۰۰ درصد امتیاز کل، ۳۰ درصد  مربوط به آزمون های مشاوره ای، ۳۵ درصد مربوط به عملکرد و سوابق تحصیلی، ۱۰ درصد نظر خواهی دبیران، ۱۰ درصد نظر مشاوران و ۵ درصد هم نظر والدین است.

دادی زاده افزود: هدایت تحصیلی تعاملی سه جانبه میان مشاور، دانش آموز و خانواده با لحاظ کردن امکانات و محدودیت های محیطی است و آگاهانه ،آزادانه این فرآیند انجام می پذیرد.

این مقام مسئول در پایان وظیفه مشاور مدارس را مهم دانست وافزود:مشاوران باید دانش آموزان را آگاه نمایند تا انتخابی مناسب در رشته تحصیلی خود داشته باشند.