به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،محمد منصوری در نشست با مدیر عامل اتحادیه  و تعاونی ها در شهرستان ها،قائم مقام و معاون برنامه ریزی و مدیریت انسانی و منابع  اداره کل افزود: 4 هزار خانوار مرتعدار در استان وجود دارد که تشکیل این صندوق کمک بزرگی به اقتصاد و معیشت این بهره برداران منابع طبعی می شود.

وی گفت:تاکنون در 4 استان صندوق تشکیل شده و هرمزگان پنجمین استانی است که در مرحله تشکیل صندوق است و  95 درصد فعالیت ها صورت گرفته است .

رئیس اداره آموزش ،ترویج و مشارکت های مردمی منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت : در طرح تشکیل صندوق سهم هر کدام از تعاونی ها و اتحادیه تعیین شده است و این جلسه نیز با هدف تعیین سهم تعاونی ها و اتحادیه تشکیل شده است

منصوری افزود: تلاش می شود علاوه بر مشارکت بهره برداران و تعاونی ها ازتوان گروه های تاثیر گذار مانند گروه های علمی ،نخبگان و بخش های مختلف استفاده و سهم یک تا دو درصدی به این گروه ها  اختصاص داده شود .

عیسی برخورداری پور معاون برنامه ریزی ،مدیریت انسانی و منابع اداره کل منابع  طبیعی و آبخیزداری هرمزگان نیز گفت: صندوق حمایت از بخش منابع طبعی مانند یک موسسه مالی محسوب می شود که هر چه سهم شرکت تعاونی ها در این موسسه بیشتر باشد می توانند تسهیلات بیشتری از صندوق دریافت کنند

قائم مقام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان هم گفت: تشکیل صندوق حمایت از بخش منابع طبیعی اقدام ارزشمندی است که کمک به اشتغال و حمایت از تولید را به همراه دارد.

درویش خواه افزود: دولت 49 درصد از سهم صندوق را بر عهده گرفته و سهم غیر دولتی که 51 درصد و معادل 510 میلیون تومان است باید هر چه زودترتوسط تعاونی ها  پرداخت شود تا بتوانیم صندوق را تشکیل دهیم.

وی گفت: جنگل دارها با مدیر عاملان  و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی ها و تشکل ها شهرستان خود جلسه تشکیل دهند وبا تلاش مضاعف پیگر پرداخت سهم تعاونی ها در صندوق باشند .

لازم به ذکر است 15 تعاونی  شرکت کننده در این جلسه سهم خود را اعلام کردند که حدود 110 میلیون تومان جمع اوری شد.