به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،اصغربهرامی سعادت آبادی ،مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس، ضمن اعلام خبر موفقیت دانش آموزان شرکت کننده درششمین جشنواره نوجوان سالم ،گفت:دانش آموزان ناحیه یک بندرعباس،طبق معمول هرسال با رویکرد تربیتی ،فرهنگی وسلامت در موضوعات ارائه شده ،هنرنمایی خود را با بهترین کیفیت ممکن ارائه نموده وحائز بالاترین آمار رتبه های اول تاسوم این جشنواره ی استانی شدند.

وی افزود:این عزیزان توانستند۲۴رتبه ازبرترین رتبه های این جشنواره را ازآن خود ساخته وبرگ افتخار دیگری به افتخارات این ناحیه ی آموزشی بیافزایند.