به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مهندس عبدالحمید حمزه پور در نخستین نشست مطبوعاتی سال ۹۶ در جمع خبرنگاران بیان کرد: در سال ٩٥ بالغ بر ١٠٠ میلیارد تومان اعتبار به آبرسانى روستاها اختصاص یافت که معادل ٤ ساله ٨٨ تا ٩١ بوده.

وی در ادامه افزود: طى ٤ سال اخیرعلاوه بر اعتبارات دولت معادل ٢٥٠ میلیارد تومان بخش خصوصى در پروژه هاى تأمین اب روستاهاى استان مشارکت و سرمایه گذارى داشته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در این نشست اظهار کرد: تا پایان سال جارى شاخص برخوردارى روستاهاى قشم که تا سه سال قبل صفر بود به ١٠٠ درصد ارتقاء می باید.

مهندس حمزه پور با اشاره به کاهش روستاهایی که به صورت سیار آبرسانی می شوند گفت: با اقدامات انجام شده و اجراى پروژه هاى آبرسانى تعداد روستاهاى آبرسانى با تانکر از بیش از ٤٠٠ روستا به کمتر از ١٠٠ روستا رسیده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر راه اندازى و بهره بردارى از ١٨ سایت آبشیرین کن با ظرفیت تولید بیش از ١١ میلیون متر مکعب در سال تعداد ١٠ سایت با ظرفیت ٥ میلیون مترمکعب در دست اجراء است.

این مقام مسئول بیان کرد: با کمک اسناد خزانه دیون پیمانکاران را به صفر رسانده که این یک اتفاق خوب طی این سالها بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در پایان تصریح کرد: در سند چشم انداز ششم نیز اعتبارت خاصی در راستای آبرسانی روستایی دیده شده است همچنین ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه اسلامی به این حوزه اختصاص یافته که سهم استان هرمزگان حداقل ۶۰ میلیارد تومان است.