به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، منوچهر خوشدل دراین‌باره گفت: در این نشست که با حضور آبداران برگزار شد مباحث مربوط به‌خصوص عملکرد پیمانکار و آبداران ، جلوگیری از هدر رفت آب ، کلرزنی و کلر سنجی و نگهداری تأسیسات و پیگیری وصول مطالبات مطرح شد.

وی در ادامه گفت: همچنین در این جلسهمهندس ترابی توضیحاتی در خصوص استفاده از سامانه ۱۵۲۳ ، آب بدون درآمد و پیگیری وصول مطالبات ارائه کرد در ادامه نیز مهندس شفیعی به توضیحاتی در خصوص کنترل کیفی آبشرب  و رعایت مسائل بهداشتی و چاه‌ها و شبکه‌ها پرداخت.

این مسئول توضیح داد: مقرر گردید مسئول بهره‌برداری  بررسی لازم در خصوص آب تولیدی و مصرفی شبکه‌ها انجام و نسبت به کاهش پرت آب اقدام نماید، مسئول بهره‌برداری بررسی لازم در خصوص عملکرد آبداران اقدام و در صورت عملکرد خوب آبداران تشویق و عملکرد ضعیف جریمه شود، کلیه آبداران موظف می‌باشند نسبت به نگهداری تأسیسات ، کلرزنی و کلر سنجی به‌موقع و رفع شکستگی‌ها اقدام نمایند، آبدارانی که جهت انجام امورات شخصی از شهرستان خارج می‌شوند حتماً" با هماهنگی پیمانکار و بهره‌برداری شهرستان و با معرفی جانشین امکان‌پذیر می‌باشد.

خوشدل در پایان در خصوص بخش دیگری از مصوبات این نشست بیان کرد: با توجه به شروع فصل تابستان و امکان کمبود آب در بعضی از روستاها آبداران موظف مباشند به‌صورت عادلانه نسبت به توزیع آب اقدام نمایند، پروژه‌ها و شبکه‌هایی که جدیداً" اجرا می‌شوند می‌بایست کلیه انشعاب‌های  مشترکین با کیت جدید نصب شوند، جهت کاهش هزینه مشترکین کلیه آبداران موظف هستند اطلاع‌رسانی در خصوص پرداخت آب بهاء از طریق سامانه ۱۵۲۳ انجام شود.