به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، این مرکز در زمینی به مساحت هشت هزار متر مربع احداث شده و برای احداث آن بیش از یک میلیارد و 800 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

این مرکز دارای کلاس آموزشی ، اتاق جوشکاری، اتاق برق ، کارگاه تعمیر لوازم سردکننده و انبار خشکبار است.

در این مرکز رشته هایی شامل صنایع ساختمان، لوله کشی، رایانه، لوازم سردکننده، خیاطی، صنایع دستی، جوشکاری و کشاورزی آموزش داده می شود.

پیش بینی شده در این مرکز 500 نفر – دوره در هر سال تحت آموزش قرار گیرند.