به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،در ابتدا دکتر غلامعلی جاودان؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص اهمیت موضوع مراقبت و پیشگیری از بیماری های واگیر به خصوص بیماری های بازپدید و نوپدید، مثل تب دانگ، چیکن گونیا، زیکا و ایدز تأکید کرد.

دکتر گویا؛ رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص بیماری تب دانگ  و چیکن گونیا و سایر بیماری های بازدید و نوپدید هشدار داد.

دکتر گویا افزود: در قرن بیست و یکم بیش از هر چیزی به موضوع امنیت سلامت پرداخته شده است و ما موظف هستیم این بیماری ها را پیگیری و گزارش کنیم.

وی خاطر نشان کرد: اکنون رخداد بیماری تب دانگ و چیکن گونیا یکی از مخاطرات بین المللی بهداشتی است. بررسی ها نشان داده است که زیستگاه های این پشه ها بیشتر در مناطق جنوبی کشور می باشد و به تعداد زیاد در محل هایی که زباله تلنبار می شود،  فاضلاب کنترل نمی شود و کف قایق ها و محل هایی که آب تجمع پیدا می کند، می باشد و یکی از شایع ترین محل های زیست این پشه ها، در داخل لاستیک های مستعمل و فرسوده و همچنین در گیاه بامبو است که در این مکان ها به سرعت رشد و تکثیر می یابند.

رییس مرکز مدیریت بیماری ها تأکید کرد: رعایت مسائل بهداشت محیط و بهسازی محیط، بسیار حائظ اهمیت است.

در ادامه دکتر زعیم؛ مشاور سازمان بهداشت جهانی در خصوص ناقل این بیماری ها که یک نوع پشه به نام آإدس می باشد، توضیحاتی داد و گفت: این بیماری می تواند همه گیری های وسیعی را ایجاد کند و به راحتی در دنیا پراکنده شود.