به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،عیسی حسین پور ، معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش ناحیه یک بندرعباس،ضمن اعلام این خبر افزود:امروزه بهترین وعلمی ترین شیوه های تدریس درقالب بیان تکنیکی قوی وقدرت انتقال بالا با شرط جذب حداکثر حواس دانش آموزان،مد نظر جامعه ی علمی جهانی ونظام آموزش و پرورش دنیاست.

وی افزود:جشنواره های الگوی تدریس برتر،علاوه بر طرح بهترین راه ها برای تفهیم بهتر مطالب آموزشی به دانش آموزان، فرصت شناساندن مربیان با استعداد وفعال را نیز فراهم می نماید.

حسین پور اذعان داشت :آنچه امروز از تغییرات در شیوه های تدریس به دست آمده تا حدود زیادی برگرفته از الگوهای تدریس شایسته ای است که از مربیان ومعلمین فعال ومنتخب بدست آمده است.