به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، حسین پور با تشریح لزوم بکارگیری ظرفیت های آبخیزداری در زمینه تقویت آب روستایی گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان در اجرای قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی بویژه تبصره "ب" ماده 7 قانون مذکور و با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان، برنامه آبخیزداری در راستای پایداری منابع و تامین کسری آب 175 روستای هرمزگان تدوین می نماید.

  معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان تصریح کرد: برنامه آبخیزداری در خصوص آب روستایی در استان در سه سطح تعریف شده است. آبخیزداری در 59 روستای فاقد منابع آب که نیازمند اجرای عملیات آبخیزداری در راستای کمک به تامین آب می باشد، تقویت منابع آب 77 روستای استان که با کم آبی مواجه اند و همچنین 39 روستای استان که جهت پایداری منابع آب شرب موجود به اجرای عملیات آبخیزداری نیاز دارند.

حسین پور در ادامه افزود: طرح آبخیزداری و آبخوانداری با هدف تقویت آب روستایی در سطح هشت شهرستان برنامه ریزی می گردد. وی افزود: از مجموع 175 روستای فوق الذکر، 57 روستا در شهرستان بشاگرد، 38 روستا در شهرستان بستک، 28 روستا در شهرستان حاجی آباد، 22 روستا در شهرستان بندرعباس، 16 روستا در شهرستان بندرخمیر، 7 روستا در شهرستان سیریک، 4 روستا در شهرستان رودان و 3 روستا در شهرستان پارسیان قرار دارند.