به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مهندس جبروت قنبری درباره این نشست بیان کرد: آبدارن به عنوان یکی ارکان مهم در حوزه آب وفاضلاب روستایی به حساب می آیند زیرا بسیاری از امور در روستاها بر عهده آبداران است.

وی عنوان کرد: در این جلسه جلوگیری از هدر رفت آب ، کلرزنی و کلر سنجی و نگهداری تأسیسات و پیگیری وصول مطالبات همچنین ارتباط میان پیمانکاران و آبداران مورد بحث قرار گرفت.

این مسئول در خصوص هدف برگزاری این همایش گفت: هدف از این همایش تولید و توزیع آبشرب سالم و بهداشتی و بهره برداری مناسب ازتاسیسات و شبکه های آبشرب دانست که با توجه به شروع فصل گرما اهمیت توزیع و آبرسانی دو چندان می شود.

مدیر امور اب و فاضلاب روستایی شهرستان بندرعباس اضافه کرد: برگزاری این همایش جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی آبداران در راستای رعایت موارد ایمنی مربوط به دستگاه های کلرزن و مواد ضدعفونی کننده آب( ازجمله پودر کلر و گاز کلر) و همچنین رعایت نکات ایمنی مربوط به جریانات برق جهت پیشگیری ازخطرات احتمالی است.

مهندس قنبری در ادامه تاکید کرد: باتوجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب روستایی متولی توزیع آب سالم و بهداشتی به روستاها می باشد میبایست آبداران محترم دقت لازم و کافی درنگهداری از تاسیسات و کلرزنی مستمر در شبکه ها داشته باشند.

در ادامه مهندس ترابی کلیه موارد مربوط به نحوه صحیح قرائت کنتور و درآمدهای حاصله از فروش آب تولیدی وهمچنین اهمیت نگهداری و حفظ مناسب از تاسیسات آبشرب را بیان کرد.

در پایان این همایش بین کلیه آبداران لباس و کفش ایمنی همراه با بروشور و جزوه آموزشی توزیع شد.