به گزارش خبرگزاری برنا  هرمزگان ، جلسه ای با حضور مدیر امور آب میناب ، جهاد کشاورزی ، مدیرشرکت بهره برداری میناب رود و جمعی از کشاورزان دشت میناب در خصوص هماهنگی اجرای الگوی کشت و توریع آب در شبکه شمالی میناب در مسجد روستای تیرور شهرستان میناب برگزار گردید.

در این نشست مسئولین امور آب میناب و جهاد کشاورزی این شهرستان مسائلی همچون وضعیت کشت صیفی جات به ویژه هندوانه و میزان مصرف زیاد آب و بهره برداری پایین این محصول و همچنین مزایای کشت های استراتژیک نظیر گندم و تسهیلات دولتی مرتبط برای کشاورزان تشرح نمودند.

در پایان جلسه کشاورزان به ارائه نظرات ، پیشنهادات و پرسش هایی در این خصوص پرداختند و پس از بحث و گفتگو مقرر گردید کشاورزان آب بر شبکه شمالی دشت میناب پیشنهاد تغییر الگوی کشت خود را برای سال زراعی جاری ارائه نموده و جهاد کشاورزی با بررسی آنها را متناسب با آب تخصیصی تنظیم و اطلاعات میزان اراضی تحت کشت و نیاز آبی ماهیانه را به امور آب میناب اعلام نماید.