به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،سیده زهره رضازاده با بیان اینکه حضور موثر و مستمر در میان مردم جهت بررسی و حل مسایل آن ها گفت:  ارایه گزارش های دوره ای عملکرد شورا و بیان اینکه در شورا چه می گذرد سک از مهترین برنامه های پیشرو بنده در شورای آتی خواهد بود.

وی با بیان اینکه توجه ویژه و پیگیری مسایل زنان، جوانان و دانشجویان اعم از سلامت، اشتغال،ازدواج،تحصیل،ورزش و رفاه شود تصریح کرد: این مسائل از مهمترین برنامه های شورا شهر بندرعباس در دور پنج خواهد بود.

رضا زاده کمک به بهبود فضای کسب و کار از طریق حمایت ازمشاغل خصوصی و اشاعه و ترویج خوداشتغالی و کار آفرینی،توجه ویژه به مسایل فرهنگیان،نظامیان،اصناف،ورزشکاران و هنرمندان با رویکرد رفع مسایل و بهبود سطح زندگی و رفاه آن ها را از دیگر برنامه های مهم خود برای سال های آینده خواند.

بانوی سبز بندرعباس با اشاره به جایگاه ویژه اقشار در کشور  تشکیل کمیته های اجرایی جهت انعکاس مشکلات و مسایل اقشار مختلف از جمله صیادان،معلولین،سمن ها و خیریه ها  را از دیگر برنامه های پیشرو خود خواند.

کاندیدای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس کمک به ساماندهی و بهبود اوضاع و مسایل مناطق شهرداری،  ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست شهری و طبیعی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی جامعه و پیگیری اصلاح و بهبود معماری شهری منطبق با فرهنگ بومی را از اهداف مهم خود خواند و تصریح کرد:توجه ویژه و پیگیری،ساماندهی،اصلاح و زیبا سازی مبلمان و فضاهای شهری یکی از اساسی ترین نیازهای شهربندعباس است.