به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،این شهر با قدمت بالای دریانوردی و تاریخی جزء نگین خلیج فارس می باشد. جمعیت این شهر در سال 90 معادل 16000 نفر که برابر سرشماری سال 1395 به جمعیتی بالغ بر 19000 نفر رسیده است. بندرکنگ دارای محدوده ای به مساحت 09/650 عکتار و حریم آن 2010 هکتار می باشد.

گورانی، مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اظهار داشت: این شهر با داشتن محدوده تاریخی با وسعت تقریبی 200 هکتار و غنای فرهنگی و تاریخی ویژه و آثار متعدد تاریخی با معماری سنتی و شاخص های بومی از ظرفیت مناسبی به منظور مطالعه بصورت طرح ویژه با محوریت فرهنگی و تاریخی برخوردار می باشد. لذا با توجه به اتمام افق طرح جامع و تفصیلی این شهر و ظرفیت های بالقوه آن در زمینه شهرسای و معماری تاریخی و فرهنگی بمنظور تحقق بخشی به اهداف توسعه شهر با عملکرد تاریخی، مطالعه بازنگری طرح تفصیلی این شهر در قالب طرح ویژه به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیشنهاد و تصوب گردید.

وی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان با قابلیت ویژه فرهنگی، تاریخی و گردشگری دارای این پتانسیل می باشد که بتوان برای آنها طرح ویژه ای تهیه نمود که هم ضوابط و مقررات شهرسازی در آن دیده شود و هم بر غنای فرهنگی و تاریخی آن بیافزاید بدین صورت شهرهای دیگر استان در دستورکار ضرورت این طرح قرار خواهد گرفت که به شورایعالی شهرسازی و معماری پیشنهاد می شود.