به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) ضمن بیان خبر فوق گفت: طی 3 روز بازدید ارزیابان اعتبار بخشی از این مجتمع، معیار هایی چون تیم اجرایی، تیم حاکمیت بالینی، حقوق گیرندگان خدمت و بهبود کیفیت مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت.

دکتر مهدی حسنی آزاد در ادامه، ضمن بیان این که پایه ریزی اعتبار بخشی بیمارستان از سالیان پیش انجام شده و طی ده ماهه اخیر رشد و پیشرفت چشم گیر داشته است، گفت: تلاش تیم اجرایی، دفتر حاکمیت بالینی، دفتر پرستاری و آموزش در این بین قابل تقدیر بود.

محمد زاده؛ ارزیاب ارشد تیم ارزیابی ضمن ابراز رضایت از تیم اجرایی این مجتمع، یکی از نقاط قوت این مجتمع را داشتن تیم مدیریت اجرایی مجرب عنوان کرد و افزود: انگیزه و تلاش کارکنان این مجموعه در استقرار سنجه های اعتبار بخشی کاملاً مشهود بود.

 وی تصریح کرد: بازدیدهای تیم ارزیابی اعتباربخشی به منزله به چالش کشیدن نقاط قدرت و ضعف نیست؛ بلکه به منزله تقویت و ارتقای کیفیت در نحوه ارائه خدمات می باشد.

 کنترل عفونت، بهداشت حرفه ای، مدیریت پسماند، مدیریت بحران، کمیته ها، تغذیه و رژیم درمانی، آموزش و مهارت های پرستاری، منابع انسانی، فناوری اطلاعات و مدارک پزشکی از سایر موارد مورد ارزیابی بود.