به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،در این کلاس آموزشی، کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت پارسیان پس از تعریف سلامت روان، در خصوص عوامل مؤثر در ارتقاء سطح سلامت روان و عوامل تهدید کننده سلامت روان نکات لازم را به سربازان آموزش داد.