به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،در متن این لوح تقدیر آمده است:

بدون تردید روابط عمومی بعنوان عنصر اصلی در عرصه سیاست گذاری های کلان نظام و هدایت سازمان ها جایگاه ویژه ای دارد و از آنجایکه روابط عمومی و کارکردهای آن به مشابه روح فعالیت هاست امروز به رکن مهمی از عملکرد سازمانها تبدیل شده است. روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را فرصت مقتنمی شمرده تا با تبریک آن از خدمات ارزشمند سرکارعالی در ترویج، توسعه و اطلاع رسانی به موقع و مناسب از فعالیت ها و دستاوردهای دولت تدبیر و امید تشکر و قدردانی می نمایم.

در ادامه آمده است: امیدوارم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده، روابط عمومی ها بتوانند با نقش طلایی خویش در تبیین و تشریح دستاوردهای بزرگ تاریخی دولت تدبیر و امید با اطلاع رسانی دقیق و ایجاد پل ارتباطی بین دولت و ملت به این مهم اهتمام ورزیده و با این اقدام بار دیگر نقش روابط عمومی را برجسته نماییم.