به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، عباس علی آبادی در حاشیه بازدید از شبکه تعاون روستایی هرمزگان افزود : توسعه شرکت های سهامی زراعی استان از اولویت های سازمان بوده و سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور بطور جد موضوع کمک مالی مورد نیاز را پیگیری می کند.

وی تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی هرمزگان و وجود نعمت دریا باید با برنامه ریزی مناسب با جذب سرمایه گذاران دارای امکانات و منابع مالی، زیرساخت های مورد نیاز ازجمله احداث پایانه حمل ونقل وبازرگانی کالا ها را دراستان شروع کرد.

علی آبادی افزود : در سال اقتصاد مقاومتی ، تولید واشتغال باایجاد تشکل ها امیدواریم تحول خوبی در مسایل اقتصادی رخ دهد.

در ادامه مدیر تعاون روستایی هرمزگان ضمن تشریح موفقیت های این سازمان اظهار داشت : شبکه تحت پوشش سازمان تعاون روستایی استان در زمینه خرید تضمینی گندم، کلزا، خرید حمایتی گوجه فرنگی ، توزیع انواع کود های شیمیایی در بین بهره برداران ، توزیع میوه شب عید و تنظیم بازار باهدف جلوگیری از افزایش قیمت ها موفق عمل نموده است.

اسد پور گفت : شاخص فعالیت  شرکت های سهامی زراعی از بین بردن پراکندگی اراضی زراعی ، یکپارچه سازی اراضی برای مکانیزه کردن آنها می باشد.

وی افزود : به زودی دومین شرکت سهامی زراعی استان به ثبت خواهد رسید