به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، با به کارگیری نرم‌افزار توسعه داده شده، بهره‌وری سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نگهداشت توان تولید 60 میدان نفتی شرکت ملی نفت ایران طی سال‌های 1390 الی 1395 مورد سنجش قرار گرفت.

در سنجش بهره‌وری سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نگهداشت توان تولید میادین نفتی، شاخص اقتصادی سوددهی (PI) که تابعی از شاخص ارزش خالص زمان حال (NPV) است، به منظور اولویت‌بندی پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزارش خروجی نرم‌افزار نشان می‌دهد که بر اساس اولویت‌بندی انجام شده، در مجموع 30 رتبه اول پروژه‌های سودآور، شش پروژه نگهداشت توان تولید میادین نفتی شرکت نفت فلات قاره ایران قرار دارد که با نگرش ذهنی غالب، مبنی بر ارجحیت پروژه‌های تولیدی میادین خشکی نسبت به دریا تناقض دارد. به نظر می‌رسد پتانسیل تولیدی مخازن در شرایط کنونی و میزان سرمایه‌گذاری قبلی انجام شده نقش مهم و تاثیر‌گذاری در تعیین اولویت و بهره‌وری سرمایه‌گذاری پروژه‌های تولیدی نفت و گاز را بر عهده دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: