به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،در این جلسه هم اندیشی، بر ضرورت ایجاد راهکارهای عملی در حوزه درمان در صورت بروز حوادث تأکید شد.

این نشست با حضور مراکز و واحدهای مختلف درمان جهت هم اندیشی و  آمادگی هرچه بیشتر در برخورد با حوادث و بلایا تشکیل و تصمیمات مهمی اتخاذ گردید.

دکتر غریب زاده ابراز کرد: راهکار افزایش ظرفیت تخت های بیمارستانی در استان، تجهیز سوله های بحرانی دانشگاه و اعلام برنامه عملیاتی تحویل گیری و آماده سازی بیمارستان صحرایی، برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران در سطوح مدیریتی و کارشناسی و ارزیابی ایمنی بیمارستان ها و تدوین برنامه عملیاتی جهت افزایش ضریب ایمنی بیمارستان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: