به گزارش خبرگزاری برنا در هرزگان مدیرعامل آبفای هرمزگان درباره جزییات اجرای این  پروژه گفت: تصفیه خانه فاضلاب شهرطولا با سرمایه گذاری بخش خصوصی و به.ظرفیت 250 مترمکعب در شبانه روز احداث و بهره برداری شد.  

امین قصمی هدف از احداث این تصفیه خانه را ارتقاء شاخص های بهداشتی و زیست محیطی و اجتماعی شهر طولا (شامل شهرک نیروی دریایی سپاه و مسکن مهر طولا ) بیان کرد.  

وی افزود: این پروژه شامل احداث، انتقال و بهره برداری است که به روش سیستم پکیج MBBR و برای جمعیتی برابر 7600 نفر به صورت مدولار تا رسیدن به ظرفیت نهایی اجرایی شد.

وی اظهار داشت: هزینه سرمایه گذاری شده برای احداث این تصفیه خانه 12 میلیارد ریال است.