به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، کاظم قاسم زاده در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این مراسم تشویق و ترغیب هنرمندان جهت تجدید میثاق با شهدا می باشد.

 وی افزود: این برنامه موجب معنویت افزایی و یادآوری رشادت های شهدا می باشد که باید فرهنگ ایثار، جهاد در خلق آثار هنری هویدا شود.

 در ادامه حاضران با ذکر فاتحه با مقام شامخ شهدا و امام شهدا پیمانی دوباره بستند