به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دکتر فریدون همتی در نشست شورای رفع مشکلات شرکت های دانش بنیان استان هرمزگان با اشاره به نقش پارک علم و فناوری هرمزگان در توسعه شرکت های دانش بنیان، عنوان کرد: یکی از محورهای اساسی توسعه استان هرمزگان باید حمایت از شرکت های دانش بنیان باشد و در این مسیر همه وظیفه دارند با مجموعه پارک علم و فناوری همکاری کنند.

وی ادامه داد: اگر به کشورهای توسعه یافته ای از جمله کره جنوبی و ژاپن نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که علی رغم اینکه از منابع طبیعی کمتری نسبت به کشور ما برخوردار هستند اما با سرمایه گذاری بروی نیروی انسانی توانسته اند گام های بزرگی در توسعه بردارند.

استاندار هرمزگان افزود: ما منابع طبیعی بسیار غنی داریم و اگر روی نیروی انسانی در کنار این ذخایر سرمایه گذاری کنیم، می توانیم از آنها نیز جلوتر برویم و این امر تلاش همه جانبه می خواهد.

همتی توجه و ریسک در حوزه توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: اگر شرکت های دانش بنیان ما جهش پیدا کنند بدون شک اقتصاد قوی تری از کشورهایی که توسعه پیدا کرده اند، خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم اقتصاد جهشی از راه دانش و فناوری نوین می گذرد و هر جا از این سرمایه گذاری ها حمایت شده به ثمرهم  نشسته است.

استاندار هرمزگان ابراز امیدواری کرد، با کمک پارک علم و فناوری هرمزگان و همکاری دستگاه های اجرایی بتوان حداقل 35 شرکت دانش بنیان را در هرمزگان به درجه اقتصادی رساند و گفت: در این راه همه مکلف هستند حمایت و همکاری لازم را با پارک علم و فناوری داشته باشند.