به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ حامد احمدپور افزود: بستک مهد دانش بومى آبخیزدارى و مشارکت خیرین در اجراى پروژه‌هاى آبخیزدارى است و شروع فعالیت خیرین در این حوزه به اوایل دهه ٨٠ بر مى‌گردد که در سال جارى نیز طرح عملیات آبخیزدارى آبگرم تدرویه با مشارکت خیرین در این شهرستان اجرا می شود.

 

وى با بیان اینکه کمبود منابع آب از محدودیت‌هاى اصلى و موانع توسعه‌ی پایدار در شهرستان بستک است، تصریح کرد: مردم بستک به خوبى ضرورت و کارکرد طرح‌هاى آبخیزدارى را درک کرده اند که پیشینه‌ى ورود خیرین به حوزه آبخیزدارى در این شهرستان با اجراى پروژه‌هاى شاخص نظیر عملیات آبخیزدارى جناح، اجراى سیستم‌هاى پخش سیلاب، احداث بندهاى سنگى-ملاتى، آب انبارها، بندهاى ساروجى قدیمى و کانال‌هاى جداسازى آب شیرین از شور در سطح شهرستان گواه این ادعاست.