به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،اصغربهرامی سعادت آبادی درحاشیه ی بازدید تیم وزارتی    ازمدارس کم برخورداراین ناحیه ی آموزشی و پرورشی،خطاب به مسئولین بیان داشت:طرح مدارس پشتیبان دراستان هرمزگان بصورت آزمایشی دردوناحیه ی یک ودو با نظارت انجمن اولیاء و مربیان اداره کل اموزش وپرورش استان هرمزگان ازشروع سال تحصیلی 97-96آغاز شد.

وی افزود: دراین طرح مدارس برخوردار بعنوان همراه ،به رفع نیازهای مدارس کم برخوردار پرداخته وامرتحصیل را تسهیل بخشیدند.

این مسئول اذعان داشت:این طرح بازخورد مطلوبی داشته وقطعا اجرای طرح ملی مدارس خواهرخوانده استان تهران درحمایت مدارس کم برخوردار استان های دیگر نیز درادامه ی اجرای طرح مدارس پشتیبان استان ،موانع موجود را به حداقل خواهد رساند.

شایان ذکراست، مینایی پور،مشاور وزیر و مدیرکل اموربانوان وزارت آموزش وپرورش وهیئت همراه،طی بازدید ازکلاس های درس این مدارس ضمن یادآوری اهمیت ایجاد محیط امن ومرفه برای تحصیل دانش آموزان درراستای بالابردن کیفیت امرآموزش وپرورش ،ازاحداث مدرسه ی ایران مهر با جمع آوری  کمک های دانش آموزان تهرانی وآغازعملیات ساخت مدرسه ای باعنوان گفتگو خبردادند