علی پرماس مدیر روابط عمومی بنادر غرب هرمزگان در یادداشت ارسالی خود به مناسبت روز روابط عمومی به خبرگزاری برنا در اورده است:

 

امروزه نقش ارتباطات و روابط عمومی دراستراتژی سازمان، نقشی موثرقلمداد می‌شود و جایگاه روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی بر مبنای حرکت‌های علمی و حرفه‌ای از مشخصه‌های جدید روابط عمومی درعصر ارتباطات قلمداد می شود.

از آن زمان که روابط عمومی به عنوان یکی از ارکان مدیریت و بخشی از نظام رسانه ای مورد توجه قرار گرفت، اهمیت آن در مسئولیت ارتباطی سازمان‌ها، بنگاه های اقتصادی و نهاد های فرهنگی اجتماعی بر هیچ مدیریتی پوشیده نماند.

روابط عمومی با توزیع عادلانه اطلاعات، روشن‌گری افکارعمومی، مردم مداری و احترام به حقوق انسان ها به منظور افزایش سطح مشارکت مردمی می تواند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه به خوبی رقم بزند و این مهم امکان می یابد مگر با اعتماد راسخ به نقش روابط عمومی به توسعه یک سازمان.

همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز درباره نقش و جایگاه ارتباطات و روابط عمومی در کشور می فرمایند : روابط عمومی‌ها باید ببینند خلایی که وجود آنها را ضروری کرده است چیست. عشق به خدمت‌گاهی در برخی از افراد و دستگاه‌ها موجب می‌شود که قلمرو وسیع‌تری را برای کار خود جست‌وجو کنند و در نتیجه تداخل بخش‌های مختلف پیش می‌آید،نقش یک روابط عمومی تنها یک حوزه از مدیریت را در بر نمی گیرد و روابط عمومی موفق باید تمامی حوزه های مدیریتی سازمان خود را تحت پوشش قرار دهد که این مهم بیانگر گستره وسیع وظایف یک روابط عمومی است.

بر این اساس ، فعالان حوزه ارتباطات و روابط عمومی با پیوندی ناگسستنی می بایست در راستای وظایف ذاتی خود با نیتی صالح که در ذات وظیفه فعالان رسانه ای جمهوری اسلامی ایران نهفته است

 امید است ، فعالان عرصه ارتباطات و روابط عمومی ، ضمن بکارگیری منویات مقام معظم رهبری ، اصول علمی و اخلاق حرفه ای، با نگاه مخاطب محوری و پاسخگویی، ازطریق به‌کارگیری روش‌های ارتباطی مؤثر، نزد افکارعمومی و ارتقای منزلت آن همچون گذشته توفیق روزافزون را برای این مرز و بوم حاصل گردانند.

علی پرماس مدیر روابط عمومی بنادر غرب هرمزگان