دکتر فاطمه نوروزیان مشاور و مدیر روابط عمومی در امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در یادداشت ارسالی خود به مناسبت روز روابط عمومی به خبرگزاری برنا در اورده است:

«سازمانها و ادارات در ساعتی باز و ساعتی دیگر بسته خواهند شد و این روابط عمومی ها هستند که با روی گشاده در همه ساعات پذیرای مردم هستند »

روز ارتباطات و روابط عمومی، فرصتی است تا همه با هم برای توسعه ارتباطات اجتماعی و غنای معنوی و ارزشی این حرفه ارزشمند با تقویت حضور مدیرانی دانا محور و تحول طلب از یک سو و رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد خود و بها دادن روز افزون به نظام آزاد ارتباطات و اطلاعات از سویی دیگر تلاش کرده و جایگاه این حرفه را در جامعه آرمان خواه و اسلامی خود تثبیت نماییم.

بی شک این روز تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده مجموعه های مختلف تبدیل شده است.

امروزه روابط عمومی نه به عنوان یک سامانه تشریفاتی و تبلیغاتی و حتی اجرایی بلکه به عنوان یک سامانه مشورتی ، مدیریتی و به عنوان عنصر اصلی در ارتقاء و پیشرفت هر سازمانی جایگاه ویژه‌ای دارد و بدون روابط عمومی هیچ.

دکتر فاطمه نوروزیان مشاور و مدیر روابط عمومی در امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان