مهدی رشیدی مدیر روابط عمومی شرکت توسعه خدمات دریاریی و بندر بتاء در یادداشت ارسالی خود به مناسبت روز روابط عمومی به خبرگزاری برنا در اورده است:

 

روابط عمومی بخش خصوصی اگر پاسخگو نباشد، نتواند نیاز مخاطب را بررسی کند و در برقراری با مشتری ناتوان باشد بدون شک مجموعه را به قهقرا خواهد کشید.

از سوی دیگر، حضور در فضای مجازی را می توان سرنوشت محتوم انسان ها و سازمان ها قلمداد کرد. در این میان روابط عمومی ها به واسطه نیاز ذاتی به برقراری ارتباط، ناگزیر از برنامه ریزی مطلوب برای برخورداری از فعالیتی مطلوب در این فضا هستند.

این فضا در عین حال که دایره مخاطبان در دسترس روابط عمومی ها را وسیع تر و عمل ارتباط را برای روابط عمومی ها تسهیل و تسریع می نماید، نیازمند افرادی است که از آگهی های توامان فنی، ارتباطی، دانشی و ... لازم برخوردار باشند تا در این فضا همسو و همپای تحولات حرکت کنند.

به عبارتی روابط عمومی های بخش خصوصی باید بتوانند در فضای مجازی برای مخاطبان خود پیام های مناسب تولید کنند، به ابهامات و نیازهای آنان به سرعت پاسخ گویند، امکان ایجاد تماس های سریع و بی واسطه را بین مخاطبان با سطوح مختلف سازمان فراهم کنند، در زمان بحران سریعاً وارد عمل شوند و از این بستر برای تامین اهداف ترفیعی یا تعالی برند شرکت بهره جویند.

اینجانب روز ارتباطات و روابط عمومی را  به مدیران، کارشناسان، همکاران و فعالان زحمتکش و سخت کوش روابط عمومی که با الهام از هم افزایی، هم اندیشی و همسویی فعالیت می‌کنند، تبریک و تهنیت عرض کرده، امیدوارم این روز نقطه عطفی در توسعه و تحول روابط عمومی‌ها باشد.

 

مهدی رشیدی ، مدیر روابط عمومی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء