مهدی نیرومند مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی هرمزگان در یادداشت ارسالی خود به مناسبت روز روابط عمومی به خبرگزاری برنا در اورده است:

علیرغم این که در بسیاری از تبلیغات ، سخنان و حتی بخش نامه ها از روابط عمومی ها به عنوان پیشانی و مهمترین بخش یک سازمان و عضو شورای مختلف نام برده می شود اما از لحاظ چارت اداری و ساختار سازمانی متاسفانه روابط عمومی ها جزء پایین ترین لیست ها و رتبه های سازمانی محسوب می شوند و در بسیاری از ادارات دولتی ساختار روابط عمومی در حد یک کارشناس دیده شده و از داشتن امتیازاتی همچون حق مسئولیت ، حق مدیریت محروم است با این نگاه ساختاری به روابط عمومی ها می توان دریافت که عملا هیچ نیروی توانمند و تحصیل کرده ای حاضر به خدمت بلند مدت در این بخش نیست و صرفا به مکانی برای گذر موقت نیروهای تازه کار تبدیل شده است ، هرچند احکام داخلی که صادر می شود

به صورت تشریفاتی نام مدیر یا مسئول واحد را یدک می کشد اما در حکم سازمانی و چارت اداری این جایگاه و جزء مشاغل مدیریتی ،سخت و حساس سازمان تعریف نشده است . اگر همانگونه که در سخنان و گفتارهای مسئولان و متولیان از اهمیت و جایگاه والای روابط عمومی می بینیم و می شنویم باید در واقعیت امر نیز این جایگاه رفیع و مهم در چارت سازمانی تعریف و ابلاغ شود وگرنه روابط عمومی در نهادهای دولتی همانند گذشته، رشد چندانی نخواهند کرد.

مهدی نیرومند مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان